Git là gì? Lợi ích và các lệnh git cơ bản mà Developer nên biết

0
509

Trong lúc lập trình và bạn vô tình xóa đi một đoạn code mà bạn vẫn cần dùng nhưng lại không biết cách khôi phục lại đoạn code đã mất. Tuy nhiên, với những lập trình viên sử dụng phần mềm quản lý phiên bản phân tán Git thì điều này sẽ lại rất dễ dàng. Vậy, Git là gì và lợi ích mà Git mang lại cho lập trình viên là gì? Theo dõi bài viết mà ITNavi chia sẻ dưới đây để tìm ra đáp án cho những câu hỏi này nhé!

Định nghĩa Git là gì?

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (có tên tiếng anh là Distributed Version Control System – DVCS) được ra đời vào năm 2005 hiện đang được sử dụng vô cùng phổ biến. Git cung cấp cho mỗi một lập trình viên kho lưu trữ riêng cho toàn bộ lịch sử thay đổi. 

Khác vi các hệ thống quản lý phiên bản tập trung các mã nguồn và lịch sử thay đổi đều sẽ được lưu trữ tại một nơi đó chính là máy chủ.  Thì với hệ thống phân tán thì các máy khác không những “check out” được phiên bản mới nhất của các tập tin mà còn sao chép toàn bộ kho mã nguồn. 

Khái niệm Git là gì?

Khái niệm Git là gì?

Như vậy, nếu như máy chủ bị ngừng hoạt động thì bạn có thể lấy kho chứa từ bất kỳ máy khách nào để sao chép lại toàn bộ máy chủ rồi khôi phục lại toàn bộ hệ thống. Mỗi một checkout được xem là bản sao đầy đủ của tất cả các dữ liệu của kho chứa từ máy chủ. 

Những lợi ích mang lại của Git là gì?

Git có thể giúp bạn giải quyết triệt để và nhanh chóng các vấn đề như: 

  • Lưu lại những phiên bản khác nhau của mã nguồn dự án phần mềm. 
  • Khôi phục lại các mã nguồn từ một phiên bản bất kỳ khác. 
  • Hỗ trợ so sánh dễ dàng hơn giữa các phiên bản. 
  • Phát hiện được những vị trí, những phần mà người khác đã chỉnh sửa làm phát sinh lỗi. 
  • Khôi phục lại những tập tin đã bị mất đi. 
  • Thử nghiệm và mở rộng các tính năng của dự án một cách dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến các phiên bản chính. 
  • Hỗ trợ phối hợp thực hiện dự án trong một nhóm mang lại nhiều hiệu quả hơn. 
  • Git đảm bảo không có xung đột code giữa các lập trình viên trong một nhóm. 
  • Chỉ cần có clone mã nguồn từ kho chứa hoặc clone một phiên bản thay đổi nào đó từ kho chứa hoặc một nhánh nào đó từ kho chứa là lập trình viên có thể bắt tay vào làm việc mọi lúc mọi nơi. 

Git mang lại lợi ích gì?

Git mang lại lợi ích gì?

Một vài khái niệm cơ bản trong Git là gì?

Kho dữ liệu – Repository

Repository là nơi quản lý, lưu trữ tất cả mọi thông tin cần thiết cũng như các sửa đổi và lịch sử sửa đổi của toàn bộ dự án. 

Hiện nay, có hai loại repository đó là local repository và remote repository. 

Snapshot

Cơ chế lưu trữ các phiên bản của Git là sau mỗi lần bạn thực hiện lưu trạng thái đều sẽ tạo ra một ảnh chụp có lưu lại tất cả nội dung của tập tin và thư mục tại thời điểm đó rồi tham chiếu tới snapshot. 

Nếu như tập tin không có thay đổi để hiệu quả hơn thì Git sẽ không lưu trữ tập tin đó lại mà chỉ tạo ra liên kết với tập tin gốc đã được tồn tại trước đó. Sau đó, khi cần thì bạn có thể khôi phục và sử dụng lại một snapshot là được. Đây cũng là lợi thế khi lưu dưới dạng snapshot sẽ giúp Git tiết kiệm không gian lưu trữ vô cùng hiệu quả. 

Bạn đọc tham khảo thêm: NodeJS là gì? Hướng dẫn cài đặt và viết chương trình NodeJS

Commit

Commit là thao tác báo cho hệ thống biết bạn có muốn lưu lại trạng thái hiện hành hay không rồi ghi nhận lại lịch sử các xử lý đã thực hiện như: xóa, cập nhật, thêm các file hoặc thư mục nào đó trên repository. 

Clone

Nếu như bạn cần có một bản sao của kho chứa Git có sẵn, có thể là dự án mà bạn tham gia thì chỉ cần thực hiện Clone. Đây chỉnh là điểm giúp Git khác biệt hơn so với một số hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn khác.

Bởi vì, Clone là tạo ra một bản sao của gần như tất cả những gì của repository mà máy chủ đang lưu trữ. Bạn sẽ có được tất cả lịch sử đã xảy ra trên hệ thống và có thể quay lại, undo lại bất kỳ thời điểm commit nào một cách dễ dàng. 

Push

Lệnh Push thường được sử dụng để đưa nội dung kho lưu trữ cục bộ lên server và nó cũng là cách bạn chuyển giao các commit từ kho lưu trữ cục bộ lên server. 

Một vài khái niệm trong Git

Một vài khái niệm trong Git

Fetch

Lệnh này sẽ cho phép truy cập vào Repository trên server và kéo toàn bộ dữ liệu mà bạn chưa có được từ Repository trên server về. 

Full

Lệnh này sẽ lấy toàn bộ dữ liệu ở Repository trên server và gộp vào cái branch hiện tại mà bạn đang làm việc. 

Branch

Nhánh là khái niệm rất hay trong Git với nhánh và bạn có thể tách riêng được các tính năng của dự án rồi thử nghiệm những tính năng mới dễ dàng hơn. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng nhánh để có thể khắc phục và hoàn chỉnh lỗi bất kỳ nào đó của dự án. 

Master

Master là nhánh chính của tất cả các Repository của bạn và nó bao gồm những thay đổi và commit được thực hiện gần nhất. 

Tags

Tags cung cấp cách để có thể theo dõi được các commit quan trọng. Nó đóng vai trò là con trỏ khi các tags chú thích đã được lưu trữ dưới dạng đầy đủ nhất.

Upstream

Upstream thường đề cập đến những nơi bạn pusch các thay đổi của mình và thường sẽ là các nhánh chính. 

Origin

Origin là phiên bản mặc định của repository và nó cũng đóng vai trò là bí danh trong hệ thống để có thể liên lạc được với các nhánh chính.

Bạn đọc tham khảo thêm: Kotlin là gì? Ưu điểm nổi bật của ngôn ngữ lập trình Kotlin

Các lệnh git cơ bản mà Developer nên biết

Lệnh 1: git config

Git config được dùng để set user name và email của bạn trong main configuration file.

Cách sử dụng: Được dùng để kiểm tra tên và kiểu email bên trong cấu hình dùng.

Lệnh 2: git init

Git init thường được dùng để có thể khởi tạo 1 git repository cùng với 1 project mới hoặc đã có.

Cách sử dụng: git init bên trong thư mục gốc của dự án.

Git có thể thực hiện được nhiều lệnh

Git có thể thực hiện được nhiều lệnh

Lệnh 3: Git Clone

Tác dụng của Git Clone: Dùng để copy 1 git repository từ remote source.

Cách sử dụng: git clone <:clone git url:>

Lệnh 4: git status

Git Status có tác dụng check trạng thái của các file mà bạn đã thay đổi trong thư mục làm việc. Nó có thể là tất cả những thay đổi cuối cùng từ lần commit cuối. 

Cách sử dụng là: git status trong thư mục làm việc.

Lệnh 5: git add

Có tác dụng thêm các thay đổi đến stage/index ở bên trong thư mục làm việc.

Cách sử dụng là: git add

Lệnh 6: git commit

Tác dụng của git commit là một action với mục đích lưu lại một snapshot của các thay đổi bên trong thư mục làm việc. Và các thư mục và tập tin đã được thay đổi đều nằm bên trong Staging Area.

Cách sử dụng: git commit -m ”

Lệnh 7: git push/git pull

Push hoặc Pull là các thay đổi đến remote. Nếu bạn đã add và committed các thay đổi rồi bạn muốn đẩy nó lên hoặc remote của bạn đã update thì bạn sẽ apply tất cả thay đổi đó trên code của mình.

Cách sử dụng: git pull <:remote:> <:branch:> and git push <:remote:> <:branch:>

Lệnh 8: it branch

Lệnh sẽ thực hiện liệt kê tất cả các branch (nhánh).

Cách sử dụng: git branch hoặc git branch -a

Lệnh 9: git checkout

Có tác dụng chuyển sang một branch khác.

Cách sử dụng như sau: git checkout <: branch:> hoặc ** _ git checkout -b <: branch:> nếu như bạn đang muốn tạo hoặc chuyển sang bằng một chi nhánh mới. 

Git là hệ thống quan trọng lập trình viên

Git là hệ thống quan trọng lập trình viên

Lệnh 10: git stash

Tác dụng của git stash là lưu các thay đổi mà bạn không muốn commit ngay lập tức. 

Cách sử dụng: git stash trong thư mục sẽ làm việc cùng bạn. 

Lệnh 11: git merge

Tác dụng của lệnh là merge 2 branch lại với nhau.

Cách sử dụng: Sẽ chuyển tới branch nếu bạn muốn merge rồi sử dụng git merge <:branch_ban_muon_merge:>

Lệnh 12: git reset

Tác dụng của lệnh là bỏ một tập tin ra khỏi Staging Area để không phải bị commit theo.

Cách sử dụng: git reset HEAD tên_file

Lệnh 13: git remote

Có tác dụng check remote/source mà bạn có hoặc thực hiện bạn có hoặc add thêm remote.

Cách sử dụng: Dùng git remote để kiểm tra và liệt kê. Sử dụng git remote add <: remote_url:> để thêm.

Lệnh 14: git add

Tác dụng của nó là đưa một tập tin vào Staging Area.

Cách sử dụng: git add tên_file hoặc nếu như muốn thêm hết file của thư mục thì thực hiện git add all.

Tổng kết

Trên đây, là tất cả các thông tin cơ bản liên quan đến Git mà chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc. Hy vọng rằng, sau khi tham khảo kiến thức trên thì bạn đã hiểu Git là gì cũng như những lợi ích mà Git mang lại cho nền tảng công nghệ thông tin hiện nay. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here